Συνέντευξη – Supply Chain & Logistics

Άρθρα

30 Ιανουαρίου, 2024

Συνέντευξη – Supply Chain & Logistics

Αθ. Σακάρογλου_ Δ/νων Σύμβουλος MALETSCHEK & PARTNER HELLAS – SAKAROGLOU A. & CO KG «Η ασφάλιση, πέρα από υποχρέωση, αποτελεί κρίσιμη ανάγκη για κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην εφοδιαστική αλυσίδα»

Σε μια εποχή, όπου οι φυσικές καταστροφές γίνονται όλο και πιο συχνές και καταστροφικές και με τον κλάδο των εμπορευματικών μεταφορών να εκτίθεται σε ολοένα περισσότερους κινδύνους, η ανάγκη για αξιόπιστες και κατάλληλες ασφαλιστικές λύσεις είναι ακόμα πιο επιτακτική, καθώς μπορεί να σώσει μια επιχείρηση από οικονομική καταστροφή και να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά της.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Αθανάσιος Σακάρογλου, Διευθύνων Σύμβουλος του εξειδικευμένου ασφαλιστικού πρακτορείου Maletschek & Partner Hellas – Sakaroglou A. & Co KG, μας μιλά για τις ασφαλιστικές ανάγκες και την πορεία της ασφάλισης σχετικά με τον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και γενικότερα των μεταφορών εμπορευμάτων.

SC&L_Κε Σακάρογλου, έχετε μια βαθιά γνώση και εμπειρία στις ασφαλίσεις της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Ως το υψηλότερο στην ιεραρχία διοικητικό στέλεχος της Maletschek & Partner Hellas – Sakaroglou A. & Co KG, πείτε μας λίγα λόγια για την εταιρεία σας και ποιο είναι το μέλημά της για να ανταποκριθεί πλήρως στις υψηλές απαιτήσεις των πελατών της;

Α.Σ._ Η Maletschek-Sakaroglou ιδρύθηκε, το 1996, στο Βασιλικό Ευβοίας. Από την ίδρυσή της έως και σήμερα, φέρει αποκλειστική εξειδίκευση στην ασφάλιση Μεταφορών-Εμπορευμάτων, έχοντας πλέον στο portfolio της επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους για την ελληνική και διεθνή αγορά. Μέσα από ένα ευρύ δίκτυο επιλεγμένων συνεργατών, δραστηριοποιούμαστε στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κατερίνη κ.ά., και του εξωτερικού, και σε συνεργασία με ένα παγκόσμιο δίκτυο ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων, παρέχουμε ολοκληρωμένη ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Μέλημά μας είναι να προσφέρουμε ασφαλιστικές λύσεις ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας, υπηρετώντας πάντα τις απαιτήσεις της σύγχρονης εφοδιαστικής αλυσίδας.

SC&L_Η Maletschek & Partner Hellas – Sakaroglou A. & Co KG κατέχει καίρια θέση στις ασφαλίσεις μεταφορών εμπορευμάτων. Ποιοι είναι οι παράγοντες που κάνουν την εταιρεία σας να ξεχωρίζει;

Α.Σ._ Η αποκλειστική εξειδίκευση της εταιρείας την έχει διακρίνει στον χώρο και την έχει εγκαθιδρύσει στον χρόνο. Οι μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με τους ασφαλισμένους μας επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή μας στην ποιότητα των υπηρεσιών μας και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Η αδιαπραγμάτευτη διαφάνεια και η άμεση επικοινωνία με τους ασφαλισμένους μάς έχει προσφέρει την εμπιστοσύνη τους. Τα προγράμματά μας ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες του πελάτη και καλύπτουν όλο το φάσμα των μεταφορών-εμπορευμάτων. Μεταφορείς, διαμεταφορείς, αποθηκευτές και έμποροι επιλέγουν την εταιρεία μας για το επίπεδο εξυπηρέτησης και τεχνογνωσίας που παρέχουμε. Τα στελέχη μας είναι σε συνεχή επικοινωνία με παγκόσμιους οργανισμούς του κλάδου, λαμβάνουν διαρκή εκπαίδευση ευρωπαϊκών προδιαγραφών και εξειδικευμένη κατάρτιση στο εκάστοτε νομικό πλαίσιο. Σε συνεργασία με γερμανικούς φορείς, εγκεκριμένους συνεργάτες και παγκόσμιο δίκτυο πραγματογνώμων, η εταιρεία μας διακρίνεται στην ασφαλιστική αγορά. Με λίγα λόγια, είμαστε αφοσιωμένοι στον κλάδο και έχουμε στραμμένη την προσοχή μας στις ανάγκες που προκύπτουν.

SC&L_Ποιοι είναι οι συνηθέστεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι μεταφορείς, διαμεταφορείς και αποθηκευτές βάσει του πελατολογίου της εταιρείας που ηγείστε και της εμπειρίας σας στις ασφαλίσεις της Εφοδιαστικής Αλυσίδας;

Α.Σ._ Οι κίνδυνοι συνεχώς ποικίλουν και αυξάνονται. Φυσικά, υπάρχουν συνήθη «claims», όπως ποιοτικές αλλοιώσεις σε εμπορεύματα, ζημίες κατά τη διαδικασία φορτώσεων/εκφορτώσεων, τροχαία ατυχήματα, ατυχήματα με κλαρκ, διαρροή/leakage σε βυτία, απώλεια/κλοπή του φορτίου -ακόμα και ολόκληρου του φορτηγού- κ.ά. Ωστόσο, ιδίως τα τελευταία χρόνια, φαίνεται ότι έχουν αυξηθεί και οι ζημίες λόγω φυσικών/ καιρικών φαινομένων και οι μαζικές καταστροφές. Ο κλάδος των μεταφορών εμπορευμάτων αντιμετωπίζει μια πληθώρα κινδύνων και κατ’ επέκταση αναγκών ασφάλισης λόγω της ιδιαίτερης φύσης των δραστηριοτήτων του. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι η ασφάλιση των φορτηγών καθώς και των μεταφορών ή/και της αποθήκευσης εμπορευμάτων, πέρα από υποχρέωση, αποτελεί ταυτόχρονα κρίσιμη ανάγκη για κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην εφοδιαστική αλυσίδα.

SC&L_Πώς διαχειρίζεστε σε ασφαλιστικό επίπεδο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας;

Α.Σ._ Ο κλάδος των ασφαλίσεων αλλάζει συνεχώς. Είναι δυναμικός και απαιτεί ευελιξία και προσαρμογή. Η εφοδιαστική αλυσίδα εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και οι προκλήσεις των μεταφορικών και logistics εταιρειών πληθαίνουν με τη μέρα. Ο κλάδος αυτός αντιμετωπίζει μια σειρά ξεχωριστών αναγκών ασφάλισης, οι οποίες πηγάζουν από τη φύση του και τους ποικίλους κινδύνους που αντιμετωπίζει. Ταυτόχρονα, τα ισχυρά φυσικά και μη φαινόμενα των τελευταίων χρόνων πολλαπλασιάζουν αυτούς τους κινδύνους. Εμείς, γνωρίζοντας ότι η διαχείριση αυτών των αναγκών ασφάλισης αποτελεί ζωτικό κομμάτι της επιτυχίας του κλάδου και της προστασίας της παγκόσμιας οικονομίας, παρέχουμε εξατομικευμένες ασφαλιστικές λύσεις, εξυπηρέτηση, ανάλυση και διαρκής επανεξέταση των ασφαλιστικών αναγκών των ασφαλισμένων.

SC&L_Κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό, πώς σκιαγραφείτε τη μέχρι τώρα πορεία της εταιρείας σας στον τόσο απαιτητικό κλάδο των υπηρεσιών ασφάλισης μεταφορών εμπορευμάτων;

Α.Σ._ Από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, η εταιρεία διαγράφει ανοδική πορεία. Με έμφαση την τελευταία 5ετία, μάλιστα, τα ασφαλισμένα κεφάλαια, η παραγωγή και ο κύκλος εργασιών της εταιρείας έχουν διπλασιαστεί. Η επιτυχία αντανακλάται και στο πελατολόγιό μας. Οι μεγαλύτερες ελληνικές μεταφορικές και εφοδιαστικές εταιρείες έχουν επιλέξει εμάς για την ασφάλισή τους. Σημαντικό μερίδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας μάς εμπιστεύεται και έχουμε αναπτύξει μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας. Ταυτόχρονα, οι έντονες μεταβολές της εφοδιαστικής αλυσίδας και οι προκλήσεις, που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, επέκτειναν την εμπειρία και επιβεβαίωσαν την εξειδίκευσή μας. Φωτιές σε πλοία, πυρκαγιές (δασικές και μη), πλημμύρες, σιδηροδρομικά ατυχήματα είναι μόνο μερικές από τις υποθέσεις που επιτυχώς διαχειριστήκαμε. Η εμπειρία μας έχει αυξηθεί, η τεχνογνωσία έχει επεκταθεί και η εξειδίκευση έχει διευρυνθεί.

SC&L_Ποιο είναι το όραμά σας για την Maletschek & Partner Hellas – Sakaroglou A. & Co KG;

Α.Σ._ Η εφοδιαστική αλυσίδα σε Μεσόγειο και Βαλκάνια αναπτύσσεται ταχύτατα, και η Ελλάδα, ως κόμβος της Μεσογείου, έχει αυξήσει τους όγκους και τα μέσα των μεταφερόμενων εμπορευμάτων. Μεταξύ άλλων, οι νέες τεχνολογίες και οι ψηφιακές πλατφόρμες έχουν διευκολύνει τη διαχείριση των μεταφορικών δικτύων και την επικοινωνία μεταξύ των εταιρειών, λιμένων, αεροδρομίων και σιδηροδρόμων, συντείνοντας στην συνεχή διεύρυνση του μεταφορικού έργου. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία μας έχει επεκτείνει την εξειδίκευσή της στην ασφάλιση των logistics και, βέβαια, στις σιδηροδρομικές μεταφορές, έχοντας αναλάβει πρόσφατα την ασφάλιση σιδηροδρομικών δικτύων. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ο μεταφορικός τομέας αποτελεί καίριο κομμάτι της οικονομίας της Ελλάδας και Μεσογείου και εμάς μάς
χαροποιεί ιδιαίτερα που με την τεχνογνωσία μας μπορούμε να συμβάλλουμε στην ομαλή ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όραμά μας είναι να συνεχίσουμε την επιτυχημένη πορεία, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, με επίκεντρο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση και ανταπόκριση στην εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων μας.

Πηγή: Αθ. Σακάρογλου_ Δ/νων Σύμβουλος MALETSCHEK & PARTNER HELLAS – SAKAROGLOU A. & CO KG «Η ασφάλιση, πέρα από υποχρέωση, αποτελεί κρίσιμη ανάγκη για κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην εφοδιαστική αλυσίδα» – Supply Chain (supply-chain.gr)